Yleiset ehdot koulutuksen ostajalle

1 Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan myTalentia-palvelun (”Palvelu”) käyttöön. Palvelua voi käyttää sekä luonnollinen henkilö että oikeushenkilö (”Asiakas”). Palvelun käytöksi katsotaan Koulutusten etsiminen ja ostaminen Palvelun välityksellä, rekisteröityminen Palveluun, Palvelussa vieraileminen sekä Palvelun muu vastaava käyttö.

Palvelu on Learning Media Finland Oy:n tarjoama kolmansien osapuolten kurssien ja koulutusten (”Koulutus”) välityspalvelu. Learning Media Finland Oy ei itse järjestä koulutuksia eikä ole vastuussa niiden sisällöstä, saatavuudesta, virheettömyydestä, peruuntumisesta, Asiakkaan niihin osallistumisen epäämisestä tai muista vastaavista seikoista. Ostaessaan Palvelusta Koulutuksen Asiakas hyväksyy, että Ostajan tulee kääntyä tällaisissa tapauksissa Koulutuksen tarjoavan organisaation (”Koulutusorganisaatio”) puoleen.

Learning Media Finland Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat Palvelun internetsivuilla. Palvelun myyntiin sovelletaan näiden sopimusehtojen lisäksi kuluttajansuojalain säännöksiä silloin, kun Asiakas on kuluttaja.

2 Rekisteröityminen palveluun

Asiakkaan tulee rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi ostaessaan Koulutuksen. Muulloin Koulutuksen rekisteröinti on vapaaehtoista. Kun Asiakas on oikeushenkilö, rekisteröinnin suorittava henkilö vastaa siitä, että hänellä on valtuudet toimia oikeushenkilön nimissä. Rekisteröityvän henkilön tulee olla vähintään 18-vuotias.

Rekisteröityminen on maksutonta.

Asiakas sitoutuu säilyttämään rekisteröitymisen yhteydessä luomaansa käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti siten, etteivät ne päädy muiden tietoon. Asiakas vastaa kaikista Palvelun käyttäjätunnuksien ja salasanojen käytöstä. Learning Media Finland Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjätunnuksen ja salasanan mahdollisesta väärinkäytöstä.

Learning Media Finland Oy pidättää oikeuden evätä Asiakkaalta tai tämän edustajalta rekisteröityminen tai poistaa Asiakkaan tai tämän edustajan olemassa oleva rekisteröinti, mikäli Asiakas tai tämän edustaja on rikkonut tätä Sopimusta tai toiminut lain tai hyvän tavan vastaisesti käyttäessään Palvelua. Learning Media Finland Oy pidättää lisäksi oikeuden evätä Asiakkaalta tai tämän edustajalta rekisteröityminen tai poistaa Asiakkaan olemassa oleva rekisteröinti, mikäli Koulutusorganisaatio pyytää sitä perustellusta syystä.

3 Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa Palveluun antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä hyvän tavan ja lainmukaisuudesta. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että noudattaa Koulutusorganisaation Koulutukseen liittyviä ohjeita ja ehtoja.

4 Koulutusten hinnat ja maksutavat

Koulutusten hinnat on ilmoitettu Palvelun internetsivuilla kunkin Koulutuksen yhteydessä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, ellei Palvelun internetsivuilla toisin ole ilmoitettu.

Kulloinkin käytettävissä olevat maksutavat on ilmoitettu Palvelun internetsivuilla. Kun Asiakkaana on kuluttaja, maksu tulee aina suorittaa Koulutuksen tilaamisen yhteydessä. Kun Asiakkaana on muu kuin kuluttaja, Learning Media Finland Oy voi oman harkintansa mukaan tarjota muita maksuehtoja.

5 Tilausvahvistus

Asiakkaan ostettua Koulutuksen Learning Media Finland Oy lähettää hänelle rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tilausvahvistuksen, josta käyvät ilmi hankitun Koulutuksen tiedot. Hankitut koulutukset näkyvät myös myTalentia palvelussa kirjautumisen jälkeen kohdassa ”Omat kurssit”.

6 Peruutusoikeus

Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta. Peruutusoikeuden puuttuminen perustuu kuluttajansuojalain 6:16.1, kohtaan 11 (”sopimus koskee vapaa-ajanpalvelua ja sopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa”).

Mikäli Koulutusorganisaatio tarjoaa Koulutukselleen erillistä peruuttamisoikeutta, tulee Asiakkaan kääntyä asiassa Koulutusorganisaation puoleen.

7 Virheilmoitukset

Asiakkaan tulee tehdä Koulutuksen sisältöön, peruuntumiseen ja vastaaviin asioihin liittyvät virheilmoitukset Koulutusorganisaatiolle sen ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Palvelua koskevat virheilmoitukset, kuten ilmoitus saapumatta jääneestä tilausvahvistuksesta, tulee tehdä Learning Media Finland Oy:lle, jotta se voi tarpeen mukaan korjata tai muutoin hyvittää virheen. Learning Media Finland Oy käsittelee vain kirjallisesti saapuneet virheilmoitukset.

Virheilmoitukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@mt.helppoa.com tai postitse osoitteeseen Learning Media Finland Oy /myTalentia, Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki. Virheilmoitukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköpostitse.

Asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä Learning Media Finlandille kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsi virheen tai kun se olisi pitänyt havaita. Muussa tapauksessa Asiakas menettää oikeutensa vedota virheeseen.

8 Vastuunrajoitukset

Learning Media Finland Oy ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Learning Media Finland Oy:n vastuu Asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta on rajoitettu, joko Palvelun kohteena olevan Koulutuksen kokonaishintaa vastaavaan määrään tai 1.000 euroon riippuen siitä, kumpi näistä on pienempi.

Kun Asiakas on kuluttaja, vahingonkorvausvastuu määräytyy ensisijaisesti kuluttajansuojalain mukaan.

9 Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Asiakkaan sähköisesti tai muuten antamia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (1999/523) edellyttämällä tavalla.

Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Learning Media Finland Oy ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käyttö on kuvattu rekisteriselosteessa, joka on nähtävissä Palvelun internetsivuilla osoitteessa www.learningmedia.fi.

Asiakas hyväksyy, että Learning Media Finland Oy voi luovuttaa henkilötietoja Koulutusorganisaatioille, jotta Asiakas tai Asiakkaan ilmoittama henkilö voi osallistua Koulutukseen.

Palvelussa voidaan käyttää ns. evästeitä (”cookies”). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa internetsivujen käyttäjän verkkopalvelimelle. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan Palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. Palvelun käyttö voi kuitenkin toimiakseen edellyttää evästeiden hyväksymistä.

10 Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet Palveluun ja Palvelussa oleviin materiaaleihin kuuluvat Learning Media Finland Oy:lle, Koulutusorganisaatioille tai kolmansille osapuolille. Asiakkaalle ei siirry Palvelun käyttämisen perusteella minkäänlaisia immateriaalioikeuksia Palveluun tai Palvelussa oleviin materiaaleihin. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida Palvelussa olevia materiaaleja ilman Learning Media Finland Oy:n lupaa, Koulutusorganisaation tai muun oikeuden omistajan nimenomaista, kirjallista lupaa.

11 Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Kun Asiakas on kuluttaja, Asiakkaalla on oikeus viedä tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kun Asiakas on muu kuin kuluttaja, erimielisyydet ratkaistaan seuraavalla tavalla: Kaikki tätä Sopimusta koskevat tai siitä johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välillä käytävin neuvotteluin. Mikäli Osapuolet eivät saa erimielisyyksiä ratkaistuksi neuvotteluteitse, erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikkana on Porvoo.

12 Yhteystiedot

Learning Media Finland Oy
Itämerenkatu 1
00180 Helsinki

Asiakaspalvelu
Sähköposti info@mt.helppoa.com
Puhelinnumero +358 40 833 5412

Asiakaspalvelun aukioloajat on ilmoitettu Palvelun internetsivuilla.