Sano tarvittaessa: en tiedä!

Organisaatiokulttuuri määrittelee sen, miten paljon ihmiset kyselevät sinulta neuvoja ja ohjeita ennen kuin toimivat. Parhaimmillaan tavoitteet, tehtäväjako ja vastuut valtuuksineen ovat riittävän selkeät ja joustavat sekä ilmapiiri kannustava ja virhesietoinen. Silloin ihmiset käyttävät omaa harkintansa ja välttelevät kysymästä turhaan esimiehiltä. Yhteinen missio, visio, arvot, strategiat ja tavoitteet ohjaavat toimintaa. Ihmiset eivät pelkää ottaa riskejä ja […]

Johtorymä johtamisen tukena ja apuna

Vähänkin isommissa organisaatioissa puheenjohtajan apuna on johtoryhmä. Puheenjohtajaa määrää johtoryhmän kokoonpanon. Siihen kuuluvat tavallisesti eri toiminnoista vastuulliset henkilöt. Johtoryhmässä on usein myös henkilöstön edustaja. Johtoryhmän jäsenten ikäprofiili, koulutus- ja kokemus-tausta, osaaminen, sukupuoli, kulttuuritausta, tiedon käsittely-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot ja -tavat, tunneilmaisu, asenteet, uskomukset, arvot, keskinäiset valta-asemat, tavoitteet ja sidosryhmäsuhteet vaikuttavat kaikki yksittäisten jäsenten toimintaan johtoryhmässä. […]

Korosta yhteistä vastuuta

“Vaikka ihminen ei teekään mitä tahtoo, hän on kuitenkinvastuussa elämästään.” Jean-Paul Sartre   Puhuessasi valitsijoille korosta, että sinä olet yksi joukossa. Kerro, miten olet valmis panemaan itsesi likoon, jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan. Mikään ei ole arvokkaampaa minkä tahansa järjestön kannalta kuin yhtenäinen jäsenistö. Tavoitteenasi on lujittaa yhtenäisyyttä. Korosta samalla vastuuta heikommassa asemassa olevista jäsenistä ja […]

Osoita pelaavasi rehellisillä korteilla

“Ei kukaan ole todella rehellinen;  yksikään meistä ei ole hyödyn tavoittelun yläpuolella.” Aristofanes   Järjestöelämän valinnoissa on omat pelisäännöt. Järjestöurasi alkutaipaleella saatat uskoa, että osaaminen ja kyvykkyytesi ovat ratkaisevia tekijöitä valinnassa. Mitä kauemmin olet toiminut tällä saralla, huomaat, että monet muut asiat voivat saada ainakin yhtä paljon painoa. Kilpailijat ja heidät tukijoukkonsa ovat luovia etsimään ja […]

Pukeutuminen

“Vaatteeni pitävät erilaiset minäni napitettuina yhteen,  ja näin tästä muuten yhteensovittamattomasta psykologisten ilmiöiden joukosta tulee yksi persoona” Logan Pearsall Smith   Pukeutumisesi on osa kokonaisilmaisuasi. Miten sitten pukeudut valintakokoukseen? Vastaus on yksinkertainen: pukeudu sopivasti ja tilanteen edellyttämällä arvokkuudella. Älä yli äläkä myöskään alipukeudu. Puheenjohtajaksi pyrkiessäsi sinulla on kokemusta mitä erilaisimmista tilanteista. Tiedät kokemuksesta, miten on […]

Muista elekieli!

“Varo miestä, jonka  vatsa ei liiku,  kun hän nauraa.” Kantonilainen sananlasku Puheita valmistellessasi mietit sitä, mitä asioita sinun kannattaa puheessasi käsitellä. Voi tuntua toivottomalta yrittää keksiä aina vain uusia juttuaiheita. Tilanne helpottuu huomattavasti, kun mietit kuulijakuntasi rakennetta, huolenaiheita  ja mielenkiinnon kohteita. Aina voit kysyä tilaisuuteen osallistuvilta ihmisiltä, mitkä asiat ovat heidän mielestään tärkeitä. Harvoin myös […]

Korosta saavutuksia ja vähättele epäonnistumisia

“Autuaita ovat ne jotka unohtavat, sillä niin he selviävät jopa erehdyksistään.” F.W. Nietzsche   Valitsijat kuulevat mielellään saavutuksistasi. Muista tuoda esille oman tärkeä osuutesi samalla, kun korostat yhteistyön merkitystä. Voit kertoa siitä, miten olit käynnistämässä sen ja sen hankkeen, mitä kaikkea hanke vaati sinulta ja kumppaneiltasi, millaisia onnistumisen tunteita saatoitte kokea jne. Esiinny kuitenkin tahdikkaan […]