Valmennus Taina Uimonen

Kun avaat pään, pää aukeaa. Vyyhti selviää. Työrauha palautuu.

Ratkon yhteentörmäyksiä, ristiriitoja, konflikteja ja riitoja työyhteisöissä sovittelun keinoin. Työskentelytapani on vahvasti ratkaisu- ja voimavarakeskeinen.

Parasta sovittelutyössä ovat hetket, jolloin hiertävät asiat on saatu puhuttua. On hiljaista. Ihmisistä huokuu helpotuksen tunne. Päästään yhdessä sopimaan, miten jatkossa toimitaan, jotta kaikilla on työrauha. Sovittelun lisäksi valmennan ja sparraan esimiehiä ratkomaan oman tiiminsä ja johdettaviensa ristiriitatilanteita.

Valmennukseni antavat konkreettisia työkaluja, taitoja ja rohkeutta konfliktien kohtaamiseen, ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn.

myTalentia Taina Uimonen
Taina Uimosen koulutukset myTalentiassa
Riidat eivät ratkea syiden ja syyllisten selvittämisellä. Riidat ratkeavat puhumalla.

Taina Uimonen

Työyhteisösovittelija | Työyhteisövalmentaja | Työnohjaaja

Olen kokenut ja muutoksia aikaan saava sovittelija. Olen sovitellut monenmoisia pattitilanteita, riitoja ja konflikteja erilaisissa organisaatioissa.

Uskon, että ongelmat ja erimielisyydet ovat työyhteisölle suuri siunaus. Harva asia opettaa yhtä paljon vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja kuin ristiriitojen ratkominen.

Esimiehelle konflikti on verraton mahdollisuus kehittyä ja kasvaa.  

Tarjoan apuani ja tukeani työyhteisöille: 

  • Ratkaisukeskeiset työyhteisösovittelut 
  • Esimies ja työyhteisövalmennukset 
  • Esimiesten tuki ja sparraus henkilöristiriidoissa ja haastavissa tilanteissa 

Taina Uimosen koulutukset

Yhteystiedot

Valmennus Taina Uimonen
+358 40 567 5551 | taina.uimonen@welho.com | tainauimonen.fi