Ravintola- ja matkailualan koulutukset

Hyvät viestintätaidot ovat tarpeellisia kaikille. Viestinnän avulla voit lisätä tunnettuutta, vahvistaa brändiä, hoitaa kriisitilanteita sekä tehostaa myyntiä. Lisäksi sujuva työyhteisön viestintä parantaa johtamista ja sisäistä kommunikaatiota.

Digitaalinen viestintä ja sosiaalisen median merkitys viestintäkanavana on kasvanut viestintävälineiden ja teknologian kehittyessä. Määrän lisääntyessä laadun merkitys kasvaa ja esimerkiksi vaikuttavan verkkoviestinnän toteuttaminen vaatii sisällöntuotannon ja kirjoittamisen taitoja. Visuaalisuuden ja etenkin videoiden kasvava suosio asettaa vielä omat vaatimuksensa viestien visualisoinnille sekä henkilöiden esiintymistaidoille. Onnistunut kasvokkain viestintä vaatii lisäksi neuvottelutaitoa ja muita vuorovaikutustaitoja.

Vahvista osaamistasi tai opi jotain ihan uutta silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Tutustu monipuolisiin valmennuksiimme ja aloita vaikka tänään!

Koulutukset ja kurssit