Riitta Hyppänen

Riitta Hyppäsen tunnus

Hei! Olen Riitta Hyppänen ja teen työtä merkityksellisemmän työelämän puolesta. Intohimonani on suomalaisen työelämän kehittäminen. Uudistaminen ja muutokset kuuluvat kehittämiseen. Onnistumisen takana ovat aina ihmiset ja heidän osaamisensa.

Valmennusten ja konsultoinnin lisäksi kirjoitan tietokirjoja ja omaa Rubiikki-blogiani. Minut löydät myös sosiaalisen median kanavista – erityisesti Twitter, Linkedin ja Facebook – joissa lempiaiheitani ovat johtaminen, johtajuus, työelämä, uudistuminen ja oppiminen. Sivuiltani www.riittahyppanen.fi löydät lisää tietoa osaamisestani ja palveluistani.

Riitta Hyppäsen koulutukset myTalentiassa

Organisaatiot ovat yhtä hyviä kuin sen osaaminen.

Riitta Hyppänen on johtamisen valmentaja ja työelämän uudistaja

Riitta Hyppänen (FM, MBA, HHJ) on ihmisosaaja sekä luotettu kumppani työyhteisöjen ja niiden johtamisen kehittämisessä. Hän on myös on tietokirjailija, kouluttaja ja valmentaja, joka omaa monipuolisen kokemuksen henkilöstö-, koulutus- ja johtamistehtävistä kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä.

Hän on ollut mukana johtamisen kehittämisen hankkeissa eri toimialojen yrityksissä sekä valtionhallinnossa, järjestöissä ja kuntasektorilla. Hän toimii myös perustamansa CM & HR Consulting Oy:n toimitusjohtajana.

Riitta haluaa vahvistaa valmennettaviensa uskoa heidän omiin kykyihinsä, rohkaista uudistumaan sanoin ja teoin. Erityisesti hän haluaa olla mukana rakentamassa työyhteisöjä, joissa luottamus, oikeudenmukaisuus ja keskinäinen kunnioitus kohtaavat vahvan liiketoiminnallisen osaamisen. Näin rakennetaan parempia asiakaskokemuksia merkityksellisten työpäiväkokemusten kautta vahvistaen samalla henkilöstötuottavuutta.

Tervetuloa DigiRiitan valmennukseen!

Riitta Hyppäsen koulutukset

Yhteystiedot

Riitta Hyppänen
riitta.hyppanen@cmhr.fi riittahyppanen.fi