Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Learning Media Finland Oy (2810493-6)

Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki

Sähköposti: info@mytalentia.fi

Puhelinnumero: + 358 40 833 5412

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marie-Louice Eklund, Toimitusjohtaja

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. info@mytalentia.fi

Rekisterin nimi

myTalentia-palvelun asiakasrekisteri nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Learning Media Finland Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Learning Media Finland Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Learning Media Finland Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Kiellon oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksissa. Kiellon voi ilmoittaa myTalentia-palvelussa rekisteröidyn omien henkilötietojen yhteydessä osoitteessa www.mytalentia.fi.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tietojen tarkastamisesta ja tietojen korjaamisesta tai poistamisesta tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@mytalentia.fi. Rekisteröity saa tiedot henkilökohtaisesti, henkilöllisyyden todentamisen jälkeen ja etukäteen sovittuna ajankohtana Learning Media Oy:n toimitiloissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään olemassa olevan tai potentiaalisen asiakkaan nimi, Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero, Yritys ja asema, Yrityksen osoitetiedot, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja -sähköposti), työnantajayritys ja asema yrityksessä sekä asiakassuhteiden hoitamiseen ja palveluiden toimittamiseen liittyvät tiedot, kuten kyseisen asiakkaan ostamien palveluiden tiedot ja laskutustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn työnantajayritykseltä.

Poikkeustapauksissa henkilötietoja voidaan saada myös kolmannelta osapuolelta, mutta Learning Media Finland Oy tallentaa tiedot rekisteriin vasta sen jälkeen, kun Learning Media Finland Oy on saanut tähän rekisteröitävän henkilön luvan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Learning Media Finland Oy voi luovuttaa henkilötietoja tarpeellisilta osin Learning Media Finland Oy:n yhteistyöyrityksille rekisteröidyn ostamien palveluiden toteuttamiseksi. Kun rekisteröity ostaa Learning Media Finland Oy:n palvelun kautta kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun, Learning Media Finland Oy ilmoittaa kolmannelle osapuolelle sellaiset rekisteröidyn tiedot, jotka kolmas osapuoli tarvitsee tuotteen tai palvelun toimittamiseksi rekisteröidylle. Luovutus perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kun laki tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietokanta on asianmukaisesti tietoteknisesti suojattu palomuurilla sekä tietojen säilyttämisen että siirtämisen osalta. Vain sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely kuuluu, on pääsy rekisteriin ja mahdollisuus käsitellä henkilötietoja.

Rekisteritietokannat sijaitsevat suomalaisessa konesalissa, jossa toimittajan tietoturvan hallinta pohjautuu ISO/IEC 27001 parhaisiin käytäntöihin.

.

Tietosuojaseloste

Yleistä

Haluamme palvella teitä parhaamme mukaan. Tämä edellyttää, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Learning Media Finland Oy käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa erityisesti messuilla tai tapahtumissa osallistuneena sekä asiantuntijapalveluiden tarjoamisen yhteydessä tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

  • markkinointi potentiaalisille ja nykyisille asiakkaillemme;
  • asiakassuhteisiin liittyvien sopimusvelvoitteiden toteuttaminen ja sopimuksen valmisteleminen;
  • asiakassuhteen hoitaminen;
  • oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi;
  • asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen;
  • webinaareihin ja tapahtumiin osallistuvien henkilöiden ilmoittautumis- ja asiakastietojen käsittely tapahtuman järjestelyä ja jälkihoitotoimenpiteitä varten;
  • Palveluidemme tarjoamiseen liittyvän liiketoimintamme kehittäminen; ja palveluidemme kohdentaminen sinulle.

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme myös verkkosivustomme kävijätietoa Google Analytics -palvelun avulla, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa kävijöille relevanttia markkinointia. Tämän lisäksi saatamme kerätä ja käsitellä sinua koskevia tietoja, jotka ovat julkisista lähteistä ja rekistereistä, kuten sosiaalisten medioiden kanaviemme käyttäjätiedot.

Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja: työnantajayrityksen nimi, sinun nimesi, tehtävänimike, yhteystiedot ja muu data.

Julkisista tai kolmannen osapuolen lähteistä tai sovelluksista kerättävät tiedot: verkkosivuston kävijätiedon analysoimisesta syntyvät tiedot ja sosiaalisten medioiden kanavien käyttäjätiedot.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joita ovat erityisesti on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen sekä henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin. Suostumuksesi nojalla käytämme sähköpostiosoitettasi uutis- ja markkinointikirjeiden lähettämiseen.

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös ulkoistaa alihankkijoille jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietojasi ei pääosin luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mahdolliset luovutukset EU:n ulkopuolelle koskevat ainoastaan tilanteita, jossa käyttämiemme järjestelmien palvelimet sijaitsisivat EU:n ulkopuolella. Mikäli näin tapahtuisi, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja lain mukaisin riittävin suojamekanismein. Käytämme sähköpostimarkkinoinnissa kolmannen osapuolen pilvipalvelua, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Kyseinen palveluntarjoaja on TRUSTe certified privacy -sertifioitu

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme aika ajoin päivittämään tietojasi.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella alihankkijoillemme, joita mahdollisesti käytämme tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseen. Pääsy henkilötietoihisi on järjestelmissä suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Toimitilamme ovat lukitut ja suojattu ulkopuolisilta.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta, sillä tapahtumiimme ilmoittautuminen edellyttää henkilökohtaista rekisteröitymistä. Niinpä jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja ja käytä palvelujamme.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Kyllä – käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kaikille kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Hyödynnämme evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa merkittävästi r