LÄHTEET

Aaltonen, M. 2019. Tekoäly. Ihminen ja kone. Helsinki: Alma Talent Oy. Bazerman, M. 1998. Judgement in Managerial Decision Making. New York: John Wiley and Sohns, Inc. Bennett-Goleman, T. 2002. Tunteiden alkemia, Uusin tavoin mielentyyneyteen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. Berlin, S. 2008. Innostava, lannistava, helpottava palaute. Alaisten kokemuksia ja näkemyksiä esimiehen ja alaisen välisestä palautevuorovaikutuksesta. Väitöskirja. Vaasa: […]

Tarkista tietosi – kertaa oppimasi

“Meidän pitäisi elää ja oppia, mutta kun olemme oppineet, on jo myöhäistä elää.” Carolyn Wells   Sinun kannattaa säännöllisesti pohtia omaa ajatteluasi ja toimintaasi. Syvennät osaamistasi. Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin voit leikkimielisesti testata järjestöjohtajan taitojasi. VASTAA:  Kyllä  –  Ei Rakastatko julkisia esiintymisiä? Osaatko keskittyä olennaisiin asiaan? Onko sinulla riittävästi tukijoita? Pystytkö tuomaan esille ja käyttämään todellista […]

Jos haluat lopettaa

“Loppu hyvin, kaikki hyvin.” William Shakespeare   Jossakin vaiheessa elämääsi saat olla tilanteessa, että eläkeikä vääjäämättä lähestyy. Silloin on luonnollista siirtyä eläkkeelle. Sinulle saatetaan tarjota tämänkin jälkeen esimerkiksi neuvonantajana työtä, jossa järjestö pääsee hyödyntämään osaamistasi ja kokemustasi. Silloin voit antaa seuraajallesi kaiken tarvittavan avun. Samalla sinun kannattaa kuitenkin tiedostaa, ettei seuraajasi ole välttämättä lainkaan kiinnostunut […]

Haluatko jatkaa johdossa?

“Kuka tahansa voi pitää perää, kun meri on tyyni.” Publilius Syrys Jossain vaiheessa järjestöuraasi joudut miettimään, mitä teet tulevaisuudessa. Sinun kannattaa olla ehdottoman kiinnostunut tulevaisuudestasi, koska vietät siellä joka tapauksessa loppuelämäsi. Mitä kauemmin ja monipuolisemmin olet onnistunut toimimaan nykyisessä tehtävässäsi sitä todennäköisemmin haluat katsella avarasti ympärillesi. Näet erilaisia mielenkiintoisia tilaisuuksia kaikkialla. Toisaalta saatat kokea, että […]

Tunnetko oikeat ihmiset?

Sosiaalisilla, ihmisten välisillä suhdeverkostoilla on ollut aina tärkeä merkitys eri elämänalueilla. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että suhdeverkostojen avulla Saatamme havaita niin sanottuja heikkoja signaaleja, jotka ennakoivat tulossa olevia ja vielä iduillaan olevia tapahtumia ja asioita. Syntyy uutta osaamista, koska oppiminen tapahtuu parhaiten vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Saamme käyttöömme uusia näkökulmia. Varsinkin eri alojen ihmisten kohtaamisissa […]

Muutoksen kirous – vai autuus

”Tunnen oloni epämukavaksi silloin, kun minulla on mukava olla.”  Jane Hill   Muutos on toisille ihmisille kirosana ja vastustettava asia, toisille ahdistuksen, jopa lamaannuksen herättävä asia, toisille mahdollisuus johonkin nykyistä parempaan, toisille ”ei voisi vähempää kiinnostaa” -asia ja joillekin täysin yhdentekevä asia. Kuitenkin muutoskyky ja -tahto ovat edellytyksenä sille, että järjestö voi kehittyä, kasvaa ja […]

Henkilöstö – järjestösi tärkeä voimavara

”Vahva yrityskulttuuri ja työntekijäkokemus johtavat luovaan inspiraatioon ja se taas johtaa vahvaan asiakastyytyväisyyteen.”  Sami Tikkanen, TBWA/Helsinki Järjestössä et tee työtä puheenjohtajana yksin. Sinulla on usein käytössäsi henkilöstö, jonka tiedot, taidot, uskomukset, asenteet, motivaatio, potentiaali, odotukset, intressit ja tavoitteet ja monet muut asiat vaikuttavat siihen, miten hyvin saavutatte yhdessä asetettavat tavoitteet. Järjestössäsi on voi olla hyvinkin […]

Kokoukset puheenjohtajan areenana

Puheenjohtajan tärkein tehtävä on johtaa. Käytännössä hän johtaa hallitusta ja sen työvaliokuntaa sekä johtoryhmää, mikäli on päätoiminen puheenjohtaja. Viimeksi mainitussa tapauksessa hän voi johtaa myös järjestön henkilöstön päivittäistä toimintaa, ellei operatiivista johtamista ole annettu toiminnanjohtajalle tai vastaavalle. Järjestön johtaminen tapahtuu käytännössä juuri kokouksissa. Hallitus tekee päätökset nimenomaan ryhmänä. Hallitus vastaa niistäkin päätöksistä, joita työvaliokunta ja […]

Yhden yön ihme – valinta muuttaa kaiken

Valinnan jälkeen moni asia muuttuu. Huomaat, että kumppanisi ja kaikki muut suhtautuvat sinuun eri tavalla kuin ennen valintaa. Sinuun kohdistetaan suuria odotuksia. Sinua ei pidetä uudessa roolissasi enää sinä samana ihmisenä, jona sinut on opittu tuntemaan. Sinun odotetaan käyttäytyvän ja toimivan puheenjohtajan roolisi edellyttämällä tavalla. Saat tottua myös siihen, että käyttäytymistäsi saatetaan verrata siihen rooliin, […]

Valintatilanteessa veri punnitaan

Eri järjestöissä on erilaiset valintakäytännöt. Joissakin tapauksissa puheenjohtajan valinta on selvillä jo ennen varsinaista valintakokousta. Jotakuta on voitu pyytää ehdokkaaksi. Hänen tuekseen on hankittu iso määrä kannattajia. Muut ehdokkuutta mielessään harkinneet jättäytyvät suosiolla kisasta. Silloin itse valintapäätös on pelkkä muodollisuus. Käytännössä monesti toimitaan periaatteella ”jokaiselle jotakin”. Jokin ryhmittymä saa edustajansa puheenjohtajaksi, jotkut muut ryhmittymät saavat […]

Rakenna oma polkusi

Polku järjestön johtoon voi olla lyhyt tai sen rakentaminen vie vuosia. Nämä kaksi asiaa ovat välttämättömiä tällä matkalla: oma aloitteellisuus sekä nöyryys ja arvostus uusien ihmisisten ja tilanteiden kohtaamisessa. Ratkaisevaa on myös se, luotetaanko sinuun. Tavatessaan sinut ensimmäistä kertaa ihmiset arvioivat ensin luotettavuuttasi ja vasta sitten pätevyyttäsi.  

Mistä syystä haluat puheenjohtajaksi?

Tavoitellessasi järjestön puheenjohtajuutta kysy itseltäsi, miksi haluat pyrkiä tehtävään? Mikä siinä motivoi? Kysy samaa myös silloin, jos sinua pyydetään ehdolle. Puheenjohtajan tehtävän houkuttelevuus voi tyydyttää ainakin seuraavaa kolmea tarvetta ja toimia motivaation lähteenä: hankkiminen, sitoutuminen (vastuunkanto) ja toiminnan merkityksellisyys. Hankkimistarve.Puheenjohtajuus tarjoaa monelle mahdollisuuden sellaiseen näyttävään uralla etenemiseen, mikä ei aina olisi mahdollista omassa entisessä työorganisaatiossa […]

Järjestötyö elämäntehtävänä

“Mikä on nyt elämän tarkoitus: kypsä skepsis, ikuinen pyrkimys vaiko voileipä?” -Egon Friedell   Järjestöissä tarjoutuu aloitteellisille ihmisille monenlaisia tehtäviä. Järjestön luonteesta ja toimintakulttuurista riippuu, miten nopeasti voi edetä perustason yhdistyksen ja erikseen liittotason järjestön hallitukseen ja sen puheenjohtajaksi. Oma motivaatio ja aloitteellisuus auttavat. Samalla monet isot järjestöt houkuttelevat puheenjohtajiksi näkyviä poliitikkoja ja muita yhteiskunnallisia […]

Uskallatko katsoa asioita myös toisinpäin?

Ihmissuvun historia on suunnaton erehdysten meri, josta sieltä täältä saattaa löytyä jokunen hämärä totuus. -C de Beccaria   Tavoitteletko puheenjohtajan pestiä jossakin järjestössä? Mahdollisuuksia riittää. Maassamme on yli 100 000 rekisteröityä yhdistystä. Joukossa on monenlaisia järjestöjä, aina nukkuvista erittäin aktiivisiin ja näkyviin toimijoihin. Samalla on monenlaisia järjestöjohtajia. Moni pyrkii johtoon siinä onnistuen ja jotkut onnistumatta. […]

Asiantuntijahaastattelut

Tässä osiossa Markku Sivennoinen haastattelee kolmea hallitustyöskentelyn sekä puheenjohtajuuden huippuammattilaista: vaikuttavasta puheenjohtajatyöskentelystä ja vuonna 2020 ansioituneesti PAM:sta eläkkeelle jäänytta Ann Seliniä hallitustyöskentelyn saloista rehtori, Tam, MSc, psykoterapeutti Maritta Poijärveä Suomen Pankin entistä pääjohtajaa, poliitikkoa, Euroopan keskuspankin neuvoston sekä Kansainvälisen valuuttarahaston hallintoneuvoston jäsentä Erkki Liikasta merkittävästä puheenjohtajatyöskentelystä

Työkirja

Työkirjan tarkoitus Tämä työvihkon tarkoituksena on virittää sinut miettimään osallistumistasi järjestöjen hallitusten kokouksiin. Työvihko keskittyy myTalentian julkaiseman verkkovalmennuksen VAIKUTA JÄRJESTÖN HALLITUKSESSA –käsikirjassa ja sen lähdeaineistossa käsiteltäviin asioihin. Kaikki kokoukset ovat erilaisia. Moniinkaan päätettäviin asioihin ei ole olemassa vain yhdenlaisia vastauksia. Päätös, joka on ollut onnistunut jossakin tilanteessa, voi toisessa tilanteessa on kaikkea muuta. Kokoukset ovat […]