Onnistu neuvottelijana – 7 askelta menestykseen kokeilu

Tila
Ei aloitettu
Ohje
Suljettu
Aloita kurssi
This kurssi is currently closed

Neuvottelijat ovat oma ammattiryhmänsä.

Näin saattaa moni ajatella. Kuitenkin me kaikki olemme neuvottelijoita. Elämä on neuvottelua.

Kenialaisen sananlaskun mukaan ”Ne, jotka haluavat mennä nopeasti, kulkevat yksin. Ne, jotka haluavat mennä pitkälle, kulkevat yhdessä.”

Neuvotteluissa on kysymys pitkälle yhdessä kulkemisesta ja yhteistyöstä: haluamme saada toiselta jotakin ja vastaavasti toinen osapuoli haluaa saada meiltä jotakin. Kumpikin saa yleensä haluamansa vain neuvottelemalla ja sopimalla asioista.

Tiellä on myös monenlaisia esteitä: osaamattomuutta, erilaisia uskomuksia, asenteita ja odotuksia, osapuolten yhdensuuntaisia, vastakkaisia ja ristikkäisiä tavoitteita, vastarintaa, kilpailua, aikatauluongelmia, yllätyksiä ja muita karikoita.

Tarvitsemme siis mahdollisimman hyviä neuvottelutaitoja.

Neuvottelutaidot ovatkin tärkeitä meille jokaiselle. Erityisen tärkeitä ne ovat työmarkkinapöydissä, politiikassa ja liike-elämässä. Niissä kuten muussakin elämässä esiintyy kiistoja ja erimielisyyttä.

Roomalaisen senaattori Ciceron mukaan meillä on kaksi tapaa ratkaista kiista: neuvottelemalla tai käyttämällä fyysistä voimaa. Neuvotteleminen on tietenkin näistä kahdesta sivistynyt tapa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Vastaa