Vaikuta järjestösi hallituksessa

Kaikki kokoukset ovat erilaisia. Moniinkaan päätettäviin asioihin ei ole olemassa vain yhdenlaisia vastauksia. Päätös, joka on ollut onnistunut jossakin tilanteessa, voi toisessa tilanteessa on kaikkea muuta. Kokoukset ovat inhimillistä toimintaa. Tämä merkitsee, että jokainen katsoo ongelmia ja asioita omasta näkökulmastaan ja tekee sen perusteella omia tulkintojaan ja johtopäätöksiään. Sama asia on käytännössä jokaiselle kokouksen osallistujalle […]

Onnistu neuvottelijana – 7 askelta menestykseen kokeilu

Neuvottelijat ovat oma ammattiryhmänsä. Näin saattaa moni ajatella. Kuitenkin me kaikki olemme neuvottelijoita. Elämä on neuvottelua. Kenialaisen sananlaskun mukaan ”Ne, jotka haluavat mennä nopeasti, kulkevat yksin. Ne, jotka haluavat mennä pitkälle, kulkevat yhdessä.” Neuvotteluissa on kysymys pitkälle yhdessä kulkemisesta ja yhteistyöstä: haluamme saada toiselta jotakin ja vastaavasti toinen osapuoli haluaa saada meiltä jotakin. Kumpikin saa […]

3DsMax Essentials

Learn the basics of 3DsMax program effectively: after this course you will have the capability to make 3D graphics such as product images or 3D elements e.g. for example for animations and videos. The course provides information and skills on using 3D software in graphical work. Attending the course does not require any previous experience […]